Cataflam 50 Mg 20 Draje
Analjezik, antipiretik ve antienflamatuar.

Dozaj
Yetişkin 100-200mg/gün 3-4 dozda.Lokal günde 3-4 kez.

Annelik ve emzirme
Gebelik kategorisi C. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyonlar
aşırı duyarlılık.Koroner cerrahi ağrılarındakullanılmamalı.Fetusta duktus arteriosus’un erken kapanmasına yolaçabileceğinden gebeliğin son döneminde kullanılmamalı.

Etkileşim
ACE inhibitörleri, aspirin, furosemid, thiazidler, lityum,methotreksat, siklosporin, nonsteroid antienflamatuarlar, oralantikoagulanlar.

Sık yan etkiler
bulantı, kusma, dispepsi, karın ağrısı, diare,konstipasyon, somnolans, insomni, baş dönmesi, baş ağrısı, sersemlik.